سلام
من این سگ دوست داشتنی را در کرج بهمن ماه سال 93 پیدا کرده ام. حالش ابتدا خوب نبود که به دام پزشکی بردیم و سرم بهش وصل کردند .. 2 روز انجا بود تا حالش خوب شد...به نظرم میاد که زیاد غصه صاحبش رو می خوره .. دوست دارم که زود تر صاحبش را پیدا کنم .. لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید تا سریعترصاحبش پیدا شود...صاحب سگ می تواند با نشان دادن شناسنامه و عکس های قدیمی آن را تحویل بگیرد. شماره تماس 09122873352