این بچه گربه کوچولو دو ماهه و ماده هست . آماده واگذاری به سرپرست دائمی.
دوستانی که تمایل به نگهداری از این کوچولو دارند با این شماره تماس بگیرید : 09013743042