من و همسرم مایل به سرپرستی از توله سگ آپارتمانی هستم و خیلیم حیوانات دوست دارم و هم آمادگی دارم و هم اطلاعات مورد نیاز رو اگر موردی بود ممنون میشم بهم اطلاع بدین.