در ستایش و نکوهش وگانیسم - ملاحظاتی درباره شیوه‌های ترویج گیاهخواری

سلام. اخیرا این مقاله با عنوان فوق بدستم رسید که بنظرم نکات منتقدانه و ارزیابی مهمی ارایه شده است که همه ما با آنها به نحوی آشنا هستیم..

این موضوع را ایجاد کردم تا خودمان را نقد (ارزیابی وسیع و دایمی : از ستایش تا نکوهش) کنیم...

و در مورد سوالات مطرح شده در مقاله فوق و همچنین سوالات دیگر بحث و گفتگو کنیم بدون هیچگونه تعصب و خودبرترپنداری.

لطفا مقاله را از لینک زیر دانلود کنید و بخوانید و نظر بدهید

Veganism BehzadGholipour